Drodzy Pacjenci! Bardzo miło nam poinformować,  że Klinika Spire Clinic jako placówka lecznicza wznowiła pracę w pełnym zakresie usług medycznych. Wracamy do Państwa w nowej rzeczywistości.   W trosce o najwyższe bezpieczeństwo Naszych Pacjentów i całego personelu zostały wprowadzone wszystkie możliwe środki bezpieczeństwa.  Nasz personel został wyposażony w dodatkowe środki ochronny osobistej tj. maseczki, przyłbice , […]

Drodzy Pacjenci!

Bardzo miło nam poinformować,  że Klinika Spire Clinic jako placówka lecznicza wznowiła pracę w pełnym zakresie usług medycznych. Wracamy do Państwa w nowej rzeczywistości.  

W trosce o najwyższe bezpieczeństwo Naszych Pacjentów i całego personelu zostały wprowadzone wszystkie możliwe środki bezpieczeństwa. 

 1. Nasz personel został wyposażony w dodatkowe środki ochronny osobistej tj. maseczki, przyłbice , gogle ochronne, fartuchy ochronne, czepki i  rękawiczki ochronne
 2. Klinika wyposażona jest w niezbędne, certyfikowane środki do dezynfekcji zarówno skóry, przedmiotów jak i powierzchni
 3. Nasze gabinety i Recepcja zostały wyposażone w tunelowe sterylizatory powietrza z promieniowaniem UV-C, które pracują w trybie stałym.
  Promieniowanie UV-C nieodwracalnie niszczy bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje unoszące się w powietrzu
 4. Każda wizyta oprócz przypomnienia SMS jest telefonicznie potwierdzana przez Personel Naszej Kliniki 24h wcześniej. Oprócz podstawowych pytań o przeciwwskazania do danego zabiegu – przeprowadzimy również z Państwem wywiad epidemiologiczny. W  ramach wywiadu zapytamy o kwestie związane z COVID-19 jak min. kontakt z osobami zakażonymi,  występowanie w okresie ostatnich 7 dni, objawów takich jak: kaszel, katar, biegunka, utrata węchu lub utrata smaku. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na którekolwiek z pytań, zostanie Państwu zaproponowany nowy termin wizyty. Na wizyty przyjmowani są tylko Pacjenci zdrowie, bez żadnych objawów, które mogłyby świadczyć o ryzyku zarażenia wirusem Covid-19 . 
 5. Przy wejściu do Kliniki została utworzona „Strefa dezynfekcji”.  Każdy z Naszych Pacjentów będzie podlegał obowiązkowej kontroli temperatury ciała. W  „Strefie dezynfekcji”  po wejściu do Kliniki zostaną Państwo poproszeni o zdezynfekowanie dłoni oraz  otrzymają Państwo wszystkie środki ochronny osobistej. Pacjent do Kliniki powinien przybyć z zasłoniętymi ustami i nosem, zgodnie z zalecaniami Ministerstwa Zdrowa z dnia 9 kwietnia 2020r.
 6. Na ladzie Recepcyjnej zamontowane zostały  przegrody ochronne, ograniczające kontakt z Personelem.  Prosimy jednak o ograniczenie do minimum czasu przebywania w okolicach Recepcji czy poczekalni. Rekomendujemy umawianie kolejnych wizyt telefonicznie lub za pomocą kontaktu e-mail.
 7. Prosimy o punktualne stawianie się na wizyty, bez osób towarzyszących. Wymóg nie dotyczy 1 opiekuna w przypadku małoletniego Pacjenta.  Podjęte działania mają na celu ograniczenie ilości osób przebywających na terenie Kliniki do niezbędnego minimum.
 8. Po przybyciu do Kliniki każdy Pacjent wypełnia ankietę z wywiadem epidemiologicznym
 9. Zabiegi w Klinice realizowane są z dużym odstępem między kolejnymi Pacjentami. Po każdej wizycie odbywa się staranna dezynfekcja wszystkich stref kontaktowych.
 10. Klinika wyposażona jest w naczynia jednorazowe.
 11. Rekomendujemy bezkontaktową formę płatności. 

   

  Zachęcamy do umówienia terminu wizyty poprzez kontakt  z Naszą Recepcją tel. 22 400 57 75, 500 743, 973 lub mailowo: recepcja@spireclinic.pl